VentilatieverslagVerstandig ventileren


Sinds 1 juni 2016 is het verplicht om behalve de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze van ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. De resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA en automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.


Wat houdt een ventilatieverslag in?

Een ventilatievoorontwerp (VVO) laten opmaken voor de start van de werkzaamheden (startverklaring). Dat is een plan waarop een overzicht te zien is van alle ventilatiecomponenten.

Bepalen van de ventilatieontwerpspecificaties (VOS), met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen waaraan je installatie moet voldoen.

Een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen door een erkende ventilatieverslaggever bij de levering van het ventilatiesysteem. Daarmee wordt nagegaan of de ventilatie aan de gestelde EPB-eisen voldoet. In het prestatieverslag wordt onder andere gelet op de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud, ...