Verstandig ventileren

Sinds 1 juni 2016 is het verplicht om behalve de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie).

De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze van ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. De resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA en worden vervolgens automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.

Bestel uw keuring

Wat houdt een ventilatieverslag in?

Het opmaken van een ventilatieverslag bestaat uit de volgende procedure:

Vooreerst wordt voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp (VVO) opgemaakt (startverklaring). Dat is een plan waarop een overzicht van alle ventilatiecomponenten teruggevonden kan worden.

Vervolgens worden de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) bepaald, met daarin alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen waaraan je installatie moet voldoen.

Tot slot wordt, bij de levering van het ventilatiesysteem, een ventilatieprestatieverslag (VPV) opgesteld door een erkende ventilatieverslaggever. Daarmee wordt nagegaan of de ventilatie aan de gestelde EPB-eisen voldoet. In het prestatieverslag wordt onder andere gelet op de (regeling van) ventilatiedebieten, luchtfiltratie, isolatie en luchtdichtheid van ventilatiekanalen, onderhoud, …

Keuring aanvragen

Maak online een afspraak en wordt meteen geholpen !