Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van een gebouw vastgesteld door het bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat daarbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dat kan gevisualiseerd worden door middel van een warmtebeeldcamera en/of rookstiften.
Vraag uw offerte via mail aan
Keuring aanvragen

Maak online een afspraak en wordt meteen geholpen !