Energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertifcaat (EPC) geeft de energetische kwaliteit van de woning weer aan de hand van een energiescore. Potentiële kopers of huurders kunnen daarmee de energie-efficiëntie van woningen beoordelen en vergelijken. Die energiescore wordt berekend op basis van de oppervlakte, de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van het dak, de ramen, muren en deuren en de installatie voor verwarming en warm water.

Ben je van plan om je woning (huis, appartement, studio, studentenkamers) te verkopen of te verhuren? In dat geval moet je een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-koper of aan de kandidaat-huurder als de huurovereenkomst een langere duur kent dan twee maanden. Het energieprestatiecertificaat is van toepassing op elke woning die uit een leefruimte, een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette bestaat. Het energieprestatiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. In geval van verkoop of verhuur van de woning kan het gedurende die periode overdragen worden.
Onze energiedeskundige komt ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen en verzamelt gegevens over de opbouw van de gebouwschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de installatie voor sanitair warm water. Als er geen plannen beschikbaar zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Onze energiedeskundige kijkt alle documenten na die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen. We vragen om alle documenten bij aanvang van de controle klaar te leggen. Het is niet mogelijk om documenten na te sturen. Onze energiedeskundige mag bovendien alleen duidelijk omschreven documenten aanvaarden. Zo moet op ieder document het volledige adres en/of het kadastraal nummer van de woning, een datum en de auteur worden vermeld. De ondertekening gebeurt ter plaatse tijdens de controle.

Volgende documenten zijn nodig voor de opmaak van een EPC-verslag:

 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier, …) die door de energiedeskundige na het einde van de werken in de Energieprestatiedatabank worden ingevoerd; Gegevens uit de oorspronkelijke verklaring en eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
 • Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten; Hierbij moet erop worden gelet dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens overneemt.
 • Bestekken van de architect of de aannemer, als die deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract en als er op grond van de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het bestek niet werd gevolgd.
 • Formulieren die zijn ondertekend door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering.
 • Originele facturen van aannemers.
 • Originele facturen van bouwmaterialen.
 • Plannen die zijn opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50ste of groter.
 • Originele bouwplaatsverslagen die zijn opgesteld en ondertekend door een architect.
 • Het postinterventiedossier dat is opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator.
 • Technische documentatie, informatie van websites en e-mails van fabrikanten met specifieke productinformatie als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product dat in de technische documentatie wordt beschreven wel degelijk in de woning is geplaatst. Ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt hieronder.
 • Offertes (van een aannemer) indien door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de offerte wordt beschreven wel degelijk in de woning werd geplaatst.
 • Foto’s indien de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en indien aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie in de woning is geplaatst. De algemene informatie (adres, auteur en datum) die voor alle andere documenten is vereist, is niet nodig voor de foto’s.
 • Goedgekeurde subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder; De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet kunnen worden aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie). Alleen de documenten uit de aanstiplijst van het VEA kunnen worden gebruikt.

Wat kost een EPC verslag?

Appartement

150

Gesloten woning

185

Halfopen woning

195

Open woning

210
Keuring aanvragen

Maak online een afspraak en wordt meteen geholpen !