EPCEnergieprestatie- certificaat

Het energieprestatiecertifcaat (EPC) geeft de energetische kwaliteit van de woning weer aan de hand van een energiescore. Potentiële kopers of huurders kunnen daarmee de energie-efficiëntie van woningen vergelijken en beoordelen. Die energiescore wordt berekend op basis van de oppervlakte, de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren, en de installatie voor verwarming en warm water.
VoorbeeldEPCvanafjanuari2019_nieuw_Sayfa_01
VoorbeeldEPCvanafjanuari2019_nieuw_Sayfa_02
Ben je van plan je woning (huis, appartement, studio, studentenkamers) te verkopen of te verhuren? Dan moet je een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-koper of aan de kandidaat-huurder als de huurovereenkomst een langere looptijd heeft dan twee maanden.
Het energieprestatiecertificaat is van toepassing op elke woning die uit een leefruimte, een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette bestaat. Het energieprestatiecertificaat blijft tien jaar geldig. Je mag het gedurende die periode overdragen bij verkoop of verhuur van de woning.
Onze energiedeskundige komt ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen en verzamelt gegevens over de opbouw van de gebouwschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de installatie voor sanitair warm water. Als er geen plannen beschikbaar zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.
Studio: € 130
Appartement: € 190
Gesloten woning: € 210
Halfopen woning: € 230
Open woning: € 250
Alle prijzen zijn exclusief btw.
Onze energiedeskundige kijkt alle documenten na die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen. We vragen om alle documenten bij aanvang van de controle klaar te leggen. Het is niet mogelijk om documenten na te sturen. Onze energiedeskundige mag bovendien alleen duidelijk omschreven documenten aanvaarden. Zo moeten op ieder document het volledige adres en/of het kadastraal nummer van de woning, een datum en de auteur vermeld worden. Je moet tijdens de controle ter plaatse ondertekenen.

● EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier, ...) die door de energiedeskundige na het einde van de werken in de Energieprestatiedatabank ingevoerd worden. Gegevens uit de oorspronkelijke verklaring en eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
● Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten. Daarbij moet erop gelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens worden overgenomen.
● Bestekken van de architect of de aannemer, als die deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract en als er op grond van de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het bestek niet werd gevolgd.
● Formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering.
● Originele facturen van aannemers.
● Originele facturen van bouwmaterialen.
● Plannen die opgemaakt en ondertekend zijn door een architect op schaal 1/50ste of groter.
● Originele bouwplaatsverslagen die opgesteld en ondertekend zijn door een architect.
● Het postinterventiedossier dat opgesteld en ondertekend is door de veiligheidscoördinator.
● Technische documentatie, informatie van websites en e-mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product dat in de technische documentatie wordt beschreven wel degelijk in de woning geplaatst is. Ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt hieronder.
● Offertes (van een aannemer) als door vaststellingen of bewijsstukken aangetoond kan worden dat het product dat in de offerte wordt beschreven wel degelijk in de woning werd geplaatst.
● Foto’s als de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailbeelden) en als aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie in de woning geplaatst is. De algemene informatie (adres, auteur en datum) die voor alle andere documenten vereist is, is niet nodig voor de foto’s.
● Goedgekeurde subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder. De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet aangetoond kunnen worden door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie). Alleen de documenten uit de aanstiplijst van het VEA kunnen gebruikt worden.