Elektrische keuring smart energie

Elektrische installatie in gebruik genomen vóór 1 oktober 1981

Verkoopt u een woning met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen vóór 1 oktober 1981? Dan bent u verplicht om de elektrische installatie te laten keuren.

Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag hebt, is een keuring niet nodig. Zo’n gelijkvormigheidsverslag is gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) .

Als de woning onbewoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.

Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen.

De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op.

  • Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.
  • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
  • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
  • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Bij een negatief verslag moet de installatie opnieuw worden gekeurd:

  • binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop
  • maar niet noodzakelijk door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt.

Als de elektrische installatie geen belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding heeft ondergaan, dan is er geen verplichting tot een periodieke controle om de 25 jaar. Niettemin is het aangeraden te waken over de veiligheid van uw installatie en over correct gebruik van de installatie.

(Bron: https://www.vlaanderen.be/)

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden door een erkend controleorganisme voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.

Wanneer de installatie niet in orde is:

  • moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden
  • door hetzelfde keuringsorganisme dat de vorige keuring heeft uitgevoerd.

Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

(Bron: https://www.vlaanderen.be/)

Elektrische keuring smart

Prijzen elektrische keuring

Huishoudelijk

175

Zonnepaneel

175

Laadpaal

175

Werfkeuring

175

Maak online een afspraak en wordt meteen geholpen !