Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Als er twee of meer aannemers tegelijk of na elkaar ingeschakeld worden, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. De grootte van de werf, het aantal werknemers op de werf of het aantal gepresteerde manuren is verder niet van invloed.

Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?

Hier is de grootte van de werf wel van belang.

Op werven kleiner dan 500 vierkante meter wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:

– hetzij de architect
– hetzij de aannemer (bij afwezigheid van een architect)
– hetzij de opdrachtgever, als die ook werkgever is

Op werven groter dan 500 vierkante meter is het altijd de opdrachtgever die de veiligheidscoördinator aanstelt.

Vraag uw offerte aan

In welke fase van de werken treedt een veiligheidscoördinator op?

Een veiligheidscoördinator kan zijn rol vervullen:

  • Voor aanvang van de bouwwerken;
    We spreken dan van een veiligheidscoördinator-ontwerp. Het is belangrijk tijdig advies in te winnen, zodat onder andere de juiste materialen kunnen worden besteld die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
  • Tijdens de bouwwerken;
    Hier spreken we van een veiligheidscoördinator-verwezenlijking. Deze coördinator gaat na of de uitvoering van de werken tot een veilig eindresultaat leidt.
  • Na de bouwwerken;
    De veiligheidscoördinator maakt een postinterventiedossier op met de voorschriften voor mogelijke toekomstige werken.
Bestel nu uw keuring

Maak online een afspraak en wordt meteen geholpen !