woning EPB

Wat is een EPB-verslag?

EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. De EPB-eisen zijn in 2006 ingevoerd met het oog op het maken van energiezuinigere woningen. Energiezuinige woningen zijn niet alleen voordelig voor de natuur, ze hebben bovendien een positieve invloed op de energiefacturen. Energiezuinige woningen bieden ook meer comfort dan oudere woningen.

Gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt of een melding gedaan wordt, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. Aan welke eisen je bouwvergunning moet voldoen, is o.a. afhankelijk van de datum waarop de bouwaanvraag ingediend werd bij de daartoe bevoegde overheid. Zo zijn er onder meer het E-peil, het S-peil, de hernieuwbare energiebronnen en de oververhittingsfactor, die variëren naargelang de datum van de aanvraag van je stedenbouwkundige vergunning.

Er zijn een aantal factoren, zoals de oriëntatie, het aantal ramen, de isolatie, ventilatie, compactheid, bouwknopen, die een invloed hebben op de vooropgestelde EPB-eisen. Al die elementen worden zorgvuldig beschreven in een verslag om de eisen te kunnen behalen.

Slim advies van EPB tot BEN

Jou aanmoedigen tot het bouwen van een BEN-woning is eveneens een van onze missies. Een BEN-woning verwijst naar het bouwen van een ‘bijna energieneutrale’ woning.

Wie nu BEN bouwt, wordt bovendien nog eens extra beloond met bijkomende subsidies en voordelen. Voor een woning met een E-peil van 30 of minder geeft de Vlaamse overheid via de netbeheerder een premie. Woningen die een E-peil tussen E20 en E30 behalen, krijgen een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Als het E-peil niet hoger is dan 20, bedraagt de vermindering van onroerende voorheffing maar liefst 100 procent en betaal je dus gedurende 10 jaar geen onroerende voorheffing. Kortom, de extra investeringen in energiebesparende maatregelen lonen direct en betalen zichzelf terug door de eruit resulterende lage energiefactuur.

Bovenop de startverklaring krijg je ook een opsomming van de maatregelen die kunnen getroffen worden om van je woning een BEN-woning te kunnen maken, zodat je van bovenstaande voordelen kunt genieten. Daarna bespreken we met jou welke van de maatregelen je wilt toepassen en effectief gerealiseerd kunnen worden. We zijn uiteraard altijd bereikbaar voor bijkomende vragen en bijstand.

Vraag zo snel mogelijk je verplichte EPB-verslag

Hoe vlugger je een EPB-verslaggever raadpleegt, hoe beter en goedkoper het resultaat. Deze preventieve en vroegtijdige aanpak behoed je ervan duurdere oplossingen te moeten zoeken.

Stuur je plannen of project door via e-mail en je krijgt binnen 48 uur een offerte van ons.

We nodigen je uit voor een gesprek.
We maken een 3D-ontwerp van je woning met Sketchup
We maken een stappenplan op en overlopen de verschillende stappen.
Acht dagen na de start van de werken moet een startverklaring ingediend worden.
Tijdens de werken zijn we altijd bereid om de nodige bijstand te verlenen.
Ten laatste 6 maanden na de werken moet een eindafgifte ingediend worden.
Keuring aanvragen

Maak online een afspraak en wordt meteen geholpen !