VeiligheidscoördinatieWanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Als er twee of meer aannemers tegelijk of na elkaar ingeschakeld worden, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. De grootte van de werf, het aantal werknemers op de werf of het aantal gepresteerde manuren is verder niet van invloed.

Wie stelt een veiligheidscoördinator aan?


Hier is de grootte van de werf wel van tel.

Op werven kleiner dan 500 vierkante meter wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:
- de architect
- de aannemer (bij afwezigheid van een architect)
- de opdrachtgever, als die ook werkgever is


Op werven groter dan 500 vierkante meter is het altijd de opdrachtgever die de veiligheidscoördinator aanstelt.


In welke fase van de werken treedt een veiligheidscoördinator op?

Als er twee of meer aannemers tegelijk of na elkaar ingeschakeld worden, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. De grootte van de werf, het aantal werknemers op de werf of het aantal gepresteerde manuren is verder niet van invloed.

Een veiligheidscoördinator kan zijn rol vervullen:
- voor de bouwwerken
We spreken dan van een veiligheidscoördinator ontwerp. Het is belangrijk tijdig advies in te winnen, zodat je bijvoorbeeld de juiste materialen bestelt die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.
- tijdens de bouwwerken
Hier spreken we van een veiligheidscoördinator verwezenlijking. Deze coördinator gaat na of de uitvoering van de werken tot een veilig eindresultaat leidt.
- na de bouwwerken
De veiligheidscoördinator maakt een postinterventiedossier op met de voorschriften voor mogelijke toekomstige werken.